Xham i armuar

Xhama gjysem transparent te cilet ne perberjen e tyre mund te kene edhe tel (rrjet teli)