Xhami Extra clear

Ky tip xhami karakterizohet nga sasia shume e ulet e oksidit te hekurit ne perberjen e saj. Kjo perberje e vecante tregon depertim me te larte optik dhe redukton ngjyren jeshile qe kane xhamat e zakonshem ne perberjen( brumin) e tyre.
Karakteristikat e xhamave extra cleaner jane te njejta me ato te xhamave te thjeshte persa I perket karakteristikave mekanike dhe akustike.
Xhamat extra cleaner jane te dizenjuara per perdorime ne te cilat pamja unike dhe karakteristikat kerkojne nje shikim dhe vizualitet te qarte.
Perdoren per fasada dhe dyqane. Arredime te brendshme dhe dekorime
Spesori I xhamit extra cleaner:
• 4 mm
• 6 mm
• 8 mm
• 10 mm